Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Örömmel vesszük, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Azonban, az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül jelen weboldal oldalait vagy részeit tilos, más webhelyekre beilleszteni, és saját oldalként feltüntetni azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor e honlap bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ami árt vagy árthat e honlap hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

A bowen.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiröl, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiröl.

Az adatkezelő neve: Magyar Bowen Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelő címe:1114-Budapest, Bartók Béla út 86

Elérhetőség:info@bowen.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján,

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

“Belépési szándék nyilatkozat”, “Személyi adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat”, “Engedély jogvédett tartalmak használatára”

A felhasználó által megadott személyes adatokat esetlegesen adminisztratív okokból a Magyar Bowen Egyesülettel szoros kapcsolatban álló Bowen Therapie Akademie illetve a Bowen Therapy Academy of Australia, valamint kérésre az Europäische Bowen Verein felé továbbítjuk. Külsős ún. harmadik félnek adatokat mem szolgátatunk ki.

Az egyesületi tagságba való felvétel során illetve személyes adatvédelmi hozzájárulás során kötelezően megadott adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az “Engedély jogvédett tartalmak használatához” megadott adatok: Név, lakcím, születési idő, anyja neve azonosítók kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés célja:

Mely adatok, milyen adatgyűjtési céllal történnek?

Adatnév              Felhasználás célja

Cím        Írásbeli megszólítás

Vezetéknév       Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

Keresztnév        Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

Utcanév / Házszám        Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

Irányítószám     Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

Város    Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

Telefonszám     Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez. Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára.

E-Mail   Egyesületi tagsághoz. Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz. Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.

Honlap Az egyesület honlapján való nyilvánossá tétel az internetes kereséshez. Adott esetben a B.T.A. és/vagy a B.T.A.A. felé való továbbításhoz.

Születési év       Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára

Anyja neve        Engedélyhez a jogvédett tartalmak használatára

Egyesületi tagság kezdete          A tagsági díj fizetésének kezdete, jubiláláshoz

Egyesületi tagság vége Az adatok törléséhez

„Cookie”-k:

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül.„Szerver naplófájlok”. Az oldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja az információkat az úgynevezett kiszolgáló naplófájlokban, amelyeket a böngésző automatikusan továbbít nekünk.

Ezek a következők:

Böngésző típusa / böngésző verziója

A használt operációs rendszer

Referrer URL

A hozzáférést biztosító számítógép állomásneve

A szerver kérésének ideje

Ezeket az adatokat nem lehet meghatározott személyekhez rendelni, és az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Ezen adatok más adatforrásokkal történő egyesítése nem történik meg. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat visszamenőleg ellenőrizzük, ha illegális felhasználásra vonatkozó konkrét jelzéseket kapunk.

Google Analitics:

A Google Analytics használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Ez a weboldal a webes elemzési szolgáltatás Google Analytics funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat” használ. Ezek a számítógépen tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítódik, és ott tárolódik.

Aktív IP cím anonimizálás esetében ezen a honlapon, az ön IP címe a Google által csonkítva lesz  az Európai Unió tagállamain belül illetve más a megállapodott felekkel az Európai Gazdasági Térségben. A Google szervere csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni az Egyesült Államokba, és ott rövidíteni. A honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatát illetően kiértékeli azért, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon történő aktivitásról és egyéb, a weboldalt, és internethez kapcsolódó szolgáltatásokról a honlap üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az ön böngészője által megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal.

Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor lehet, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címet) kapcsolatos adatok Google által történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngésző-bővítmény letöltésével.

http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@bowen.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatfeldolgozó megnevezése és címe:

Koppány Dóra (2339 – Majosháza, Zrínyi u. 73)

Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, papír alapon, és egy kóddal ellátott hordozható USB adattárolón a Magyar Bowen Egyesület archívumában, zárt iratszekrényben tároljuk.

A megadott adatokat az adatkezelés, feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott hozzáféréssel rendelkező, személyek ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás:

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik félnek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@bowen.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, illetve gyakorolhatják az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz, és a fellebbezéshez való jogukat az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó, amennyiben vitás kérdésekben nem tud az Adatkezelővel érdemben megegyezni, jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

Egyéb kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keressen minket az info@bowen.hu e-mail címen.